Michal Ernée, Michaela Langová et al. "Pohřebiště starší doby bronzové na Jantarové stezce / Early Bronze Age Cemetery on the Amber Road"

170,00 

Praha 2020

Wydawca: Archeologický ústav AV ČR

Format: 297×210 mm

Strony: 688

Oprawa 

Publikacja w języku czeskim i języku angielskim

ISBN 978-80-7581-025-0

Monografie od kolektivu 31 autorek a autorů ze čtyř zemí je závěrečnou publikací komplexního multidisciplinárního výzkumu bohaté kostrové nekropole únětické kultury starší doby bronzové v Mikulovicích u Pardubic. Takto komplexně nebylo doposud analyzováno a publikováno žádné podobně bohaté soudobé pohřebiště v Evropě. Mikulovické pohřebiště je výjimečné výskytem velkého množství tzv. „exotics“, tedy předmětů, materiálů či technologií prokazatelně cizího původu. Ohromující je zejména množství jantarových předmětů (téměř 900 z celkem 27 hrobů), včetně jantarového náhrdelníku složeného z nejméně 420 jantarových perel a rozřaďovačů z ženského hrobu č. 2, což z něho činí na jantar vůbec nejbohatší hrob v soudobé Evropě. Díky své výjimečné poloze je život zdejší komunity spojován s významnou dálkovou komunikací, jednou z větví tzv. Jantarové stezky. Řada provedených analýz se zaměřuje nejen na terénní dokumentaci a jednotlivé druhy nálezů, ale ve velkém měřítku také na analýzy kosterních pozůstatků (antropologie, paleopatologie, epigenetika, izotopie Sr, O, C, N). Součástí publikace není komplexně provedená analýza aDNA celého pohřebiště, která bude publikována na jiném místě.

Podobne produkty