Zmiany w Radzie Naukowej YPP

Chcielibyśmy przedstawić nowego członka naszej Rady Naukowej – dr Stefana Eicherta.
Jego głównymi polami badawczymi są archeologia wczesnego średniowiecza, szczególnie rejonu wschodnich Alp, które w tamtym okresie przeszły różne procesy transformacji, od prowincji rzymskiej po część imperium Frankijskiego w IX wieku.
Dr Eichert zajmuje się także tzw. „Digital Humanities” oraz archeologią eksperymentalną.

Pozostałe aktualności

01.09.2021 ukaże się publikacja dr. Jakuba Sawickiego  Dress Accessories from Prague,c.  1200 – c. 1800. Catalogue of finds. Książka została wydane we współpracy z Instytutem
Z pewnym opóźnieniem, spowodowanym sytuacją epidemiologiczną, możemy oficjalnie zapowiedzieć, kolejną publikację Yellow Point Publications. Będzie nią najnowsza książka dr. Aleksandry Pankiewicz dotyczy wczesnośredniowiecznej ceramiki
Chcielibyśmy przedstawić nowego członka naszej Rady Naukowej – dr Stefana Eicherta.Jego głównymi polami badawczymi są archeologia wczesnego średniowiecza, szczególnie rejonu wschodnich Alp, które w tamtym