Wywiad z dr Dagmarą Łaciak

W oczekiwaniu na zakończenie prac introligatorskich mały przedsmak. Nasza autorka,

dr Dagmara Łaciak udzieliła wywiadu Polskiej Agencji Prasowej.

http://naukawpolsce.pap.pl/…/news%2C28172%2Cbadania-ceramik…

Pozostałe aktualności

01.09.2021 ukaże się publikacja dr. Jakuba Sawickiego  Dress Accessories from Prague,c.  1200 – c. 1800. Catalogue of finds. Książka została wydane we współpracy z Instytutem
Z pewnym opóźnieniem, spowodowanym sytuacją epidemiologiczną, możemy oficjalnie zapowiedzieć, kolejną publikację Yellow Point Publications. Będzie nią najnowsza książka dr. Aleksandry Pankiewicz dotyczy wczesnośredniowiecznej ceramiki
Chcielibyśmy przedstawić nowego członka naszej Rady Naukowej – dr Stefana Eicherta.Jego głównymi polami badawczymi są archeologia wczesnego średniowiecza, szczególnie rejonu wschodnich Alp, które w tamtym