Aleksandra Pankiewicz”Pottery at the Borderland”

Z pewnym opóźnieniem, spowodowanym sytuacją epidemiologiczną, możemy oficjalnie zapowiedzieć, kolejną publikację Yellow Point Publications. Będzie nią najnowsza książka dr. Aleksandry Pankiewicz dotyczy wczesnośredniowiecznej ceramiki na pograniczu polsko-czeskim. Sam ten obszar jest niezwykle istotny z perspektywy historii obu tych państw, natomiast problem pogranicza, to temat w literaturze naukowej wyjątkowo ciekawy. Wskazuje on na obszar, w którym następuje swoisty tumult – zintensyfikowana wymiana ludzi, myśli jak i kultury materialnej. Do tej ostatniej należy tytułowa ceramika. Przede wszystkim stanowi ona źródło bardzo czułe na wszelkie zmiany kulturowe, a dodatkowo w archeologicznej tradycji badawczej jest okraszana niezwykle bogatą literaturą, w której autorka sprawnie nawiguje.

W niniejszej książce, wspomniane studium ceramiki to jedynie przyczynek do bardziej wnikliwych i szerzej zakrojonych rozważań. Dr Pankiewicz wykracza poza tradycyjny warsztat badawczy archeologa i na podstawie źródeł ceramicznych kreśli zarys kulturowo-polityczny ziem wspomnianego pogranicza w IX-XI w. n.e. czerpiąc obficie z literatury naukowej zarówno polskiej jak i czeskiej.

Książka zawiera tekst oraz cały aparat naukowy w dwóch językach –angielskim jak i polskim.

Pozostałe aktualności

01.09.2021 ukaże się publikacja dr. Jakuba Sawickiego  Dress Accessories from Prague,c.  1200 – c. 1800. Catalogue of finds. Książka została wydane we współpracy z Instytutem
Z pewnym opóźnieniem, spowodowanym sytuacją epidemiologiczną, możemy oficjalnie zapowiedzieć, kolejną publikację Yellow Point Publications. Będzie nią najnowsza książka dr. Aleksandry Pankiewicz dotyczy wczesnośredniowiecznej ceramiki
Chcielibyśmy przedstawić nowego członka naszej Rady Naukowej – dr Stefana Eicherta.Jego głównymi polami badawczymi są archeologia wczesnego średniowiecza, szczególnie rejonu wschodnich Alp, które w tamtym