Aleksandra Pankiewicz”Pottery at the Borderland”

Z pewnym opóźnieniem, spowodowanym sytuacją epidemiologiczną, możemy oficjalnie zapowiedzieć, kolejną publikację Yellow Point Publications. Będzie nią najnowsza książka dr. Aleksandry Pankiewicz dotyczy wczesnośredniowiecznej ceramiki na pograniczu polsko-czeskim. Sam ten obszar jest niezwykle istotny z perspektywy historii obu tych państw, natomiast problem pogranicza, to temat w literaturze naukowej wyjątkowo ciekawy. Wskazuje on na obszar, w którym następuje swoisty tumult – zintensyfikowana wymiana ludzi, myśli jak i kultury materialnej. Do tej ostatniej należy tytułowa ceramika. Przede wszystkim stanowi ona źródło bardzo czułe na wszelkie zmiany kulturowe, a dodatkowo w archeologicznej tradycji badawczej jest okraszana niezwykle bogatą literaturą, w której autorka sprawnie nawiguje.

W niniejszej książce, wspomniane studium ceramiki to jedynie przyczynek do bardziej wnikliwych i szerzej zakrojonych rozważań. Dr Pankiewicz wykracza poza tradycyjny warsztat badawczy archeologa i na podstawie źródeł ceramicznych kreśli zarys kulturowo-polityczny ziem wspomnianego pogranicza w IX-XI w. n.e. czerpiąc obficie z literatury naukowej zarówno polskiej jak i czeskiej.

Książka zawiera tekst oraz cały aparat naukowy w dwóch językach –angielskim jak i polskim.

Pozostałe aktualności

Mamy przyjemność ogłosić, że jeszcze tego lata ukaże się książka “The Collection of Ancient Coins in Lviv Historical Museum” pod redakcją Adama Deglera. Publikacja
Jeśli jesteście głodni czeskiej literatury naukowej, to trafiliście pod właściwy adres. Yellow Point Publications jest oficjalnym dystrybutorem publikacji Instytutu Archeologii Czeskiej Akademii Nauk w