Recenzja publikacji „Medieval dress accessories from Nowy Targ”

W ostatnim numerze czasopisma Archeologické rozhledy (2018/1) na stronie 141 ukazała się recenzja książki Jakuba Sawickiego „Medieval dress accessories from Nowy Targ Square in Wrocław. Catalogue of finds.”

http://www.arup.cas.cz/…/…/11/AR-1_2018_Text-cover_1-144.pdf

Pozostałe aktualności

01.09.2021 ukaże się publikacja dr. Jakuba Sawickiego  Dress Accessories from Prague,c.  1200 – c. 1800. Catalogue of finds. Książka została wydane we współpracy z Instytutem
Z pewnym opóźnieniem, spowodowanym sytuacją epidemiologiczną, możemy oficjalnie zapowiedzieć, kolejną publikację Yellow Point Publications. Będzie nią najnowsza książka dr. Aleksandry Pankiewicz dotyczy wczesnośredniowiecznej ceramiki
Chcielibyśmy przedstawić nowego członka naszej Rady Naukowej – dr Stefana Eicherta.Jego głównymi polami badawczymi są archeologia wczesnego średniowiecza, szczególnie rejonu wschodnich Alp, które w tamtym