Drahomíra Frolíková-Kaliszová, Raně středověké pohřebiště Triangl v Praze-Střešovicích

85,00 

Praga 2023

Wydawca: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.

Format: 297 x 210 mm

Strony: 172

Opraw twarda

Język czeski, streszczenie angielski

ISBN 978-80-7581-048-9

Brak w magazynie

Publikacja prezentuje wyniki badań prawdopodobnie ostatniej względnie zachowanej części rozległego wczesnośredniowiecznego cmentarzyska na prawym brzegu potoku Brusnice w otoczeniu Zamku Praskiego, które miały miejsce w 2012 roku. Trzon monografii stanowi katalog znalezisk dostarczający wyczerpujących informacji na temat 49 wczesnośredniowiecznych grobów, w których pochowano 52 osoby poddane ocenie antropologicznej. Rozdziały analityczne dotyczą obróbki dołów grobowych, antropologii, wyposażenia grobów itp. Kilka pochówków zostało wyposażonych w niezwykłe znaleziska kobiecej biżuterii, z których najbardziej godnym uwagi jest figuralna nausznica z grobu 47. Znaczenie tych znalezisk dla zrozumienia produkcji praskiego warsztatu jubilerskiego oceniono w osobnym rozdziale. Kolejne rozdziały poświęcone są analizie chemicznej znalezisk szklanych paciorków, rekonstrukcji diety pochowanej ludności oraz badaniom technologicznym biżuterii. Książka, wyposażona również w ekspertyzy i analizy z zakresu nauk przyrodniczych, stanowi kompleksowe i nowoczesne ujęcie obszaru cmentarzyska w okolicach Zamku Praskiego, które czasowo odpowiada okresowi początków państwa Przemyślidów. Fakt ten – wraz z niewielką nadzieją na bliższą i dalszą przyszłość na podobnie rozległe wykopaliska obszarowe na danym terenie – nadaje niniejszej publikacji wysoką wartość poznawczą.

Podobne produkty