Mediaevalia Archaeologica 3 Pražský hrad a Malá Strana

10,00

Praha 2001

Wydawca: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.

Format: 297 x 210 mm

Strony: 327

Oprawa miękka

Seria, numer: Mediaevalia Archaeologica 3

Publikacja wielojęzyczna

ISBN 80-86124-30-4

 

Out of stock

Spis treści

Geologie, morfologie a osidlování malostranské kotliny
Gological and morpholigical conditions of the Prague Lesser Town basin and their influence on the geginnings of settlement in thi area
(Jan Zavřel)

Raně středověké fortifikace na jižním okraji  pražského levobřežního podhradí
Frühmittelalterliche Befestigung an der Südgrenze des Prager Sububiunms (linkes Moldauufer)
(Jarmila Čiháková)

Rostlinné makrozbytky z lokality Praha 1 – Malá Strana, Malostranské nám. čp. 258/III (Lichtenštejnský palác)
Pflanzliche Makroreste der Lokalität Praha 1, Malostranské nám. Mr. 258/III (Palais Lichtenstein)
(Věra Čulíková)

Dentální patologie pražských středověkých populací
The dental pathology of Pragues mediavel population
(Petra Stránská)

Pražský hrad a jeho nejstarší opevňovací systémy
Die Prager Burg und ihre ältesten Befestigungssysteme
(Ivana Boháčová)

Rostlinné makrozbytky z pěti středověkých lokalit při obvodu centrální části Pražského hradu
Pflanzliche Makroreste von 5 fr¨hmittelalterlichen Lokalitäten aus dem Weichbild des Zentralteiles der Prager Burg
(Věra Čulíková)