My account

Bookcase

Cart

Menu

Ivana Boháčová, Jaroslav Podliska

Průvodce pražskou archeologií. Památky známé, neznámé i skryté

19,00 

Out of stock

  • Darmowy zwrot produktów do 14 dni
  • Wysyłka do wszystkich krajów

Spis treści/OBSAH


PRŮVODCE PRAŽSKOU ARCHEOLOGIÍ. PAMÁTKY ZNÁMÉ, NEZNÁMÉ I SKRYTÉ

ÚVOD
O knize (aneb proč vznikl archeologický průvodce a co v něm lze nalézt)
Ivana Boháčová – Jaroslav Podliska7
Archeolog ve městě a jeho metody výzkumu
Vojtěch Kašpar11
Počátky archeologického výzkumu a péče o archeologické památky v Praze
Miroslava Šmolíková17
Archeologie v historickém jádru Prahy od vzniku Československé republiky do roku 1989
Ivana Boháčová23
Současnost pražské archeologie v centru města
Jaroslav Podliska29
I
Přírodní podmínky a nerostné suroviny jako klíč k osídlení Prahy Jan Havrda33
HRADČANY Ivana Boháčová39
1
Kostel Panny Marie – nejstarší sakrální stavba v Praze Ivana Boháčová44
2
Raně středověké opevnění a severní trakt Pražského hradu Ivana Boháčová47
3
Památky pod dlažbou 3. nádvoří Pražského hradu Ivana Boháčová50
4
Rotunda a bazilika sv. Víta, klášter kostela Pražského a biskupský palác Ivana Boháčová54
5
Bazilika a klášter sv. Jiří na Pražském hradě Katarína Mašterová57
6
Prašný most Ivana Boháčová60
7
Pohřebiště, popraviště a kaple sv. Matouše na Loretánském náměstí Ivana Boháčová62
8
Klášter premonstrátů na Strahově Zdeněk Dragoun – Jaroslav Podliska65
9
Dům Tychona Brahe na Pohořelci Michal Tryml68
II
Nejstarší opevnění Prahy Ivana Boháčová – Jan Havrda70
III
Pohřbívání ve středověké Praze Ivana Boháčová – Jan Havrda – Petr Starec77
MALÁ STRANA A OKOLÍ Jarmila Čiháková83
10
Rotunda sv. Václava Jarmila Čiháková90
11
Kostel sv. Maří Magdalény kláštera magdalenitek Jan Havrda – Michal Tryml92
12
Bývalý kostel sv. Jana Křtitele v Oboře Zdeněk Dragoun94
13
Opevnění podhradí a dřevěná cesta v Mostecké ulici Jarmila Čiháková96
14
Kotlářovský dům s pozůstatky Juditina mostu Zdeněk Dragoun – Jaroslav Podliska99
15
Dům U Tří zlatých korun a městské opevnění Tomasz Cymbalak – Jaroslav Podliska102
16
Hrnčířská dílna ve Vlašské ulici Jan Havrda104
17
Zmizelý vltavský ostrov na Klárově Jan Havrda106
18
Románský dvorec na Petříně Michal Tryml108
19
Řetězový most Františka I. Jan Havrda110
20
Kostel sv. Filipa a Jakuba na Smíchově Zdeněk Dragoun112
IV
Zaniklá architektura kostelů a klášterů Zdeněk Dragoun113
STARÉ MĚSTO A JOSEFOV Jaroslav Podliska117
21
Můstek přes příkop staroměstského opevnění Zdeněk Dragoun125
22
Klášter křižovníků s červenou hvězdou a pozůstatky Juditina mostu Zdeněk Dragoun – Jaroslav Podliska126
23
Předmostí Karlova mostu na Křižovnickém náměstí Jaroslav Podliska128
24
Klášter klarisek a minoritů Na Františku Michal Tryml130
25
Betlémská kaple a její podzemí Jaroslav Podliska136
26
Kostel sv. Filipa a Jakuba Jaroslav Podliska138
27
Kostel sv. Vavřince v areálu kláštera dominikánek u sv. Anny Zdeněk Dragoun140
28
Kostel sv. Linharta Jan Havrda – Zdeněk Dragoun142
29
Kostel sv. Jana Křtitele na zábradlí Jaroslav Podliska144

30 Kostel sv. Valentina Zdeněk Dragoun146
31
Mariánské náměstí a kostel Panny Marie na louži Michal Tryml148
32
Dominikánský klášter sv. Klimenta Jan Havrda150
33
Klášter cyriaků s kostelem sv. Kříže Většího Veronika Staňková154
34
Románský dům Andělská kolej Zdeněk Dragoun156
35
Týnský dvůr (Ungelt) Zdeněk Dragoun159
36
Kostel Panny Marie před Týnem a jeho předchůdci Zdeněk Dragoun162
37
Raně středověké pohřebiště v Bartolomějské Veronika Staňková164
38
Středověká komunikace pod Platnéřskou ulicí Jan Havrda166
39
Staroměstské náměstí a památky skryté pod jeho dlažbou Jaroslav Podliska – Jan Havrda168
40
Staroměstské smetiště Zdeněk Dragoun171
41
Kostel sv. Benedikta a komenda řádu německých rytířů Michal Tryml172
42
Zaniklé synagogy židovského města Jan Havrda174
43
Mikve u Pinkasovy synagogy Michal Tryml178
V
Pražské románské domy Zdeněk Dragoun181
VI
Cesty a veřejná prostranství v minulosti města Jan Havrda – Jaroslav Podliska – Michal Tryml185
VII
Vrcholně středověké a novověké opevnění pražských měst Zdeněk Dragoun – Petr Starec189
VIII
Výroba a zpracování kovů ve středověké Praze Jaroslav Podliska195
NOVÉ MĚSTO Vojtěch Kašpar201
44
Středověká osada u kostela sv. Petra na Poříčí Vojtěch Kašpar208
45
Náměstí Republiky v minulosti Petr Juřina – Martin Vyšohlíd212
46
Bývalá kasárna Jiřího z Poděbrad (Palladium) Petr Juřina – Martin Vyšohlíd215
47
Novoměstská Jáma Tomasz Cymbalak218
48
Židovská zahrada Veronika Staňková220
49
Gotické sklepy ve Spálené ulici Tomasz Cymbalak222
50
Kaple Božího Těla na Karlově náměstí Jaroslav Podliska225
51
Domy koželuhů v Jirchářích Michal Tryml228
52
Kostel sv. Bartoloměje Anna Žďárská230
53
Kostel sv. Jana Evanglisty na bojišti Michal Tryml232
IX
Odpad v životě města (studny, jímky, smetiště…) Tomasz Cymbalak233
X
Řemesla na Novém Městě pražském Vojtěch Kašpar236
VYŠEHRAD A OKOLÍ Ivana Boháčová243
54
Osada na břehu Botiče pod Vyšehradem Jaroslav Podliska248
55
Palácové stavby středověkého Vyšehradu Ivana Boháčová250
56
Pozůstatky středověké baziliky sv. Petra a Pavla a románský„most“ Ivana Boháčová252
57
Raně románská bazilika sv. Vavřince a její předchůdce Ivana Boháčová254
58
Kostel sv. Pankráce Michal Tryml256
VELKÁ PRAHA – PROMĚNY PRAŽSKÉHO REGIONU
OD PRAVĚKU PO NOVOVĚK
Jan Hasil – Miroslava Šmolíková259
59
Hradiště Na Farkách Miroslava Šmolíková266
60
Hradiště Závist a Šance Miroslava Šmolíková268
61
Výšinné sídliště V Obůrkách ve Vinoři Miroslava Šmolíková272
62
Hradiště Zámka u Bohnic Miroslava Šmolíková274
63
Hradiště Hostivař Miroslava Šmolíková276
64
Šárecké údolí Jan Hasil278
65
Hradiště Butovice Miroslava Šmolíková280
66
Hradiště Královice Jan Hasil282
67
Hradiště Vinoř Jan Hasil284

68Čimice Filip Laval286
69
Klášter benediktinů v Břevnově Michal Tryml290
70
Kostel Stětí sv. Jana Křtitele v Dolních Chabrech Zdeněk Dragoun295
71
Pohřebiště v Lahovicích Miroslava Šmolíková298
72
Zaniklá ves Litožnice Jan Hasil300
73
Bývalý cisterciácký klášter na Zbraslavi Michal Tryml302
74
Zaniklá tvrz Slavětice Jan Hasil305
75
Zaniklá ves Hol Jan Hasil306
76
Nový hrad u Kunratic Jaroslav Podliska308
77
Obléhací tábor před Novým hradem u Kunratic Jaroslav Podliska311
Hlavní archeologická období a kultury v Čechách314
Významní pražští archeologové minulosti Ivana Boháčová – Jaroslav Podliska – Miroslava Šmolíková315
Abecední rejstřík lokalit318
Slovníček odborných pojmů320
Použité zkratky322
Literatura a prameny323
Resumé: Guide to Prague Archaeology: Known, Unknown, and Hidden Monuments333
Autorský kolektiv335

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.


Stay updated!

Subscribe to our newsletter and don’t miss information about new publications and information about the life of the publishing house.