Laténská pohřebiště v Praze. Nálezy do roku 1981

98,00 

Prague 2017

Publisher: Muzeum města Prahy

Format: 300 x 210 mm

Pages: 327

Softcover

Czech language

ISBN 978-80-87828-35-9

W publikacji poświęconej odkrytym do początku lat 80. XX wieku latenskim miejscom pochówku na terenie Wielkiej Pragi autor zebrał i maksymalnie wydobył głównie starsze znaleziska i związane z nimi materiały archiwalne. Ocena statystyczna i artefaktyczna zgromadzonego asamblażu osadzona jest w kontekście Czech i szerzej Europy Środkowej, a jej uzupełnieniem jest analiza antropologiczna oraz analiza zachowanych tekstyliów i jednego z kręgów sapropelitowych. Praca zawiera bogatą dokumentację fotograficzną i rysunkową.

Archaeologica Pragensia – suplementum 4

Podobne produkty