Miroslav Kovář "Raně gotická architektura benediktinského kláštera v Břevnově"

60,00 

Praha 2010

Wydawca: NPÚ, ÚOP v hl. městě Praze

Format: 297 x 210 mm

Strony: 174

Oprawa twarda

Seria, numer: Archeologické Prameny k Dějinám Prahy 5

Publikacja w języku czeski

ISBN 978-80-87220-11-5

ISSN1803-232X(APDP)

 

Recenzja

Prof. PhDr. Petr Sommer, DSc.

PhDr. et JUDR. Pavel Kroupa

 

Brak w magazynie

Mgr. Miroslav Kovář čtenáře podrobně provází cestou postupného poznávání raně gotické podoby kláštera. V důsledku barokní novostavby se z ní zachovala jen nepatrná torza, objevená a dokumentovaná archeologickými metodami, která autor propojuje s písemnými a ikonografickými prameny někdy s tradičními, někdy s novými výsledky. Tak je tomu u raně gotické tzv. jižní kaple, kde jsou v podstatě archeologickým postupem analyzovány klíčové stratigrafické situace stavebně historických entit. K novým výsledkům dospěl autor zejména při pokusu o poznání presbytáře klášterního kostela, který je vlastním těžištěm knihy. Ve snaze o rekonstrukci vzhledu a časového zařazení presbytáře vychází ze zpracování bohatého souboru architektonických článků, ze suti vyzdvižených řadou archeologických průzkumů Archeologického ústavu AV a NPÚ Praha. Zevrubná charakteristika souboru a následné srovnávací analýzy se dotýkají neřešené problematiky vývojových řad klíčových tvaroslovných prvků raně gotické architektury na českém území.