Průvodce pražskou archeologií. Památky známé, neznámé i skryté

80,00 

Praha 2018

Wydawca: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., Národní památkový ústav

Strony: 335

Oprawa miękka

Publikacja w języku czeski

ISBN 978-80-7480-107-5

Brak w magazynie

Spis treści/OBSAH


PRŮVODCE PRAŽSKOU ARCHEOLOGIÍ. PAMÁTKY ZNÁMÉ, NEZNÁMÉ I SKRYTÉ

ÚVOD
O knize (aneb proč vznikl archeologický průvodce a co v něm lze nalézt)
Ivana Boháčová – Jaroslav Podliska 7
Archeolog ve městě a jeho metody výzkumu
Vojtěch Kašpar 11
Počátky archeologického výzkumu a péče o archeologické památky v Praze
Miroslava Šmolíková 17
Archeologie v historickém jádru Prahy od vzniku Československé republiky do roku 1989
Ivana Boháčová 23
Současnost pražské archeologie v centru města
Jaroslav Podliska 29
I
Přírodní podmínky a nerostné suroviny jako klíč k osídlení Prahy Jan Havrda 33
HRADČANY Ivana Boháčová 39
1
Kostel Panny Marie – nejstarší sakrální stavba v Praze Ivana Boháčová 44
2
Raně středověké opevnění a severní trakt Pražského hradu Ivana Boháčová 47
3
Památky pod dlažbou 3. nádvoří Pražského hradu Ivana Boháčová 50
4
Rotunda a bazilika sv. Víta, klášter kostela Pražského a biskupský palác Ivana Boháčová 54
5
Bazilika a klášter sv. Jiří na Pražském hradě Katarína Mašterová 57
6
Prašný most Ivana Boháčová 60
7
Pohřebiště, popraviště a kaple sv. Matouše na Loretánském náměstí Ivana Boháčová 62
8
Klášter premonstrátů na Strahově Zdeněk Dragoun – Jaroslav Podliska 65
9
Dům Tychona Brahe na Pohořelci Michal Tryml 68
II
Nejstarší opevnění Prahy Ivana Boháčová – Jan Havrda 70
III
Pohřbívání ve středověké Praze Ivana Boháčová – Jan Havrda – Petr Starec 77
MALÁ STRANA A OKOLÍ Jarmila Čiháková 83
10
Rotunda sv. Václava Jarmila Čiháková 90
11
Kostel sv. Maří Magdalény kláštera magdalenitek Jan Havrda – Michal Tryml 92
12
Bývalý kostel sv. Jana Křtitele v Oboře Zdeněk Dragoun 94
13
Opevnění podhradí a dřevěná cesta v Mostecké ulici Jarmila Čiháková 96
14
Kotlářovský dům s pozůstatky Juditina mostu Zdeněk Dragoun – Jaroslav Podliska 99
15
Dům U Tří zlatých korun a městské opevnění Tomasz Cymbalak – Jaroslav Podliska 102
16
Hrnčířská dílna ve Vlašské ulici Jan Havrda 104
17
Zmizelý vltavský ostrov na Klárově Jan Havrda 106
18
Románský dvorec na Petříně Michal Tryml 108
19
Řetězový most Františka I. Jan Havrda 110
20
Kostel sv. Filipa a Jakuba na Smíchově Zdeněk Dragoun 112
IV
Zaniklá architektura kostelů a klášterů Zdeněk Dragoun 113
STARÉ MĚSTO A JOSEFOV Jaroslav Podliska 117
21
Můstek přes příkop staroměstského opevnění Zdeněk Dragoun 125
22
Klášter křižovníků s červenou hvězdou a pozůstatky Juditina mostu Zdeněk Dragoun – Jaroslav Podliska 126
23
Předmostí Karlova mostu na Křižovnickém náměstí Jaroslav Podliska 128
24
Klášter klarisek a minoritů Na Františku Michal Tryml 130
25
Betlémská kaple a její podzemí Jaroslav Podliska 136
26
Kostel sv. Filipa a Jakuba Jaroslav Podliska 138
27
Kostel sv. Vavřince v areálu kláštera dominikánek u sv. Anny Zdeněk Dragoun 140
28
Kostel sv. Linharta Jan Havrda – Zdeněk Dragoun 142
29
Kostel sv. Jana Křtitele na zábradlí Jaroslav Podliska 144

30 Kostel sv. Valentina Zdeněk Dragoun 146
31
Mariánské náměstí a kostel Panny Marie na louži Michal Tryml 148
32
Dominikánský klášter sv. Klimenta Jan Havrda 150
33
Klášter cyriaků s kostelem sv. Kříže Většího Veronika Staňková 154
34
Románský dům Andělská kolej Zdeněk Dragoun 156
35
Týnský dvůr (Ungelt) Zdeněk Dragoun 159
36
Kostel Panny Marie před Týnem a jeho předchůdci Zdeněk Dragoun 162
37
Raně středověké pohřebiště v Bartolomějské Veronika Staňková 164
38
Středověká komunikace pod Platnéřskou ulicí Jan Havrda 166
39
Staroměstské náměstí a památky skryté pod jeho dlažbou Jaroslav Podliska – Jan Havrda 168
40
Staroměstské smetiště Zdeněk Dragoun 171
41
Kostel sv. Benedikta a komenda řádu německých rytířů Michal Tryml 172
42
Zaniklé synagogy židovského města Jan Havrda 174
43
Mikve u Pinkasovy synagogy Michal Tryml 178
V
Pražské románské domy Zdeněk Dragoun 181
VI
Cesty a veřejná prostranství v minulosti města Jan Havrda – Jaroslav Podliska – Michal Tryml 185
VII
Vrcholně středověké a novověké opevnění pražských měst Zdeněk Dragoun – Petr Starec 189
VIII
Výroba a zpracování kovů ve středověké Praze Jaroslav Podliska 195
NOVÉ MĚSTO Vojtěch Kašpar 201
44
Středověká osada u kostela sv. Petra na Poříčí Vojtěch Kašpar 208
45
Náměstí Republiky v minulosti Petr Juřina – Martin Vyšohlíd 212
46
Bývalá kasárna Jiřího z Poděbrad (Palladium) Petr Juřina – Martin Vyšohlíd 215
47
Novoměstská Jáma Tomasz Cymbalak 218
48
Židovská zahrada Veronika Staňková 220
49
Gotické sklepy ve Spálené ulici Tomasz Cymbalak 222
50
Kaple Božího Těla na Karlově náměstí Jaroslav Podliska 225
51
Domy koželuhů v Jirchářích Michal Tryml 228
52
Kostel sv. Bartoloměje Anna Žďárská 230
53
Kostel sv. Jana Evanglisty na bojišti Michal Tryml 232
IX
Odpad v životě města (studny, jímky, smetiště…) Tomasz Cymbalak 233
X
Řemesla na Novém Městě pražském Vojtěch Kašpar 236
VYŠEHRAD A OKOLÍ Ivana Boháčová 243
54
Osada na břehu Botiče pod Vyšehradem Jaroslav Podliska 248
55
Palácové stavby středověkého Vyšehradu Ivana Boháčová 250
56
Pozůstatky středověké baziliky sv. Petra a Pavla a románský„most“ Ivana Boháčová 252
57
Raně románská bazilika sv. Vavřince a její předchůdce Ivana Boháčová 254
58
Kostel sv. Pankráce Michal Tryml 256
VELKÁ PRAHA – PROMĚNY PRAŽSKÉHO REGIONU
OD PRAVĚKU PO NOVOVĚK
Jan Hasil – Miroslava Šmolíková 259
59
Hradiště Na Farkách Miroslava Šmolíková 266
60
Hradiště Závist a Šance Miroslava Šmolíková 268
61
Výšinné sídliště V Obůrkách ve Vinoři Miroslava Šmolíková 272
62
Hradiště Zámka u Bohnic Miroslava Šmolíková 274
63
Hradiště Hostivař Miroslava Šmolíková 276
64
Šárecké údolí Jan Hasil 278
65
Hradiště Butovice Miroslava Šmolíková 280
66
Hradiště Královice Jan Hasil 282
67
Hradiště Vinoř Jan Hasil 284

68 Čimice Filip Laval 286
69
Klášter benediktinů v Břevnově Michal Tryml 290
70
Kostel Stětí sv. Jana Křtitele v Dolních Chabrech Zdeněk Dragoun 295
71
Pohřebiště v Lahovicích Miroslava Šmolíková 298
72
Zaniklá ves Litožnice Jan Hasil 300
73
Bývalý cisterciácký klášter na Zbraslavi Michal Tryml 302
74
Zaniklá tvrz Slavětice Jan Hasil 305
75
Zaniklá ves Hol Jan Hasil 306
76
Nový hrad u Kunratic Jaroslav Podliska 308
77
Obléhací tábor před Novým hradem u Kunratic Jaroslav Podliska 311
Hlavní archeologická období a kultury v Čechách 314
Významní pražští archeologové minulosti Ivana Boháčová – Jaroslav Podliska – Miroslava Šmolíková 315
Abecední rejstřík lokalit 318
Slovníček odborných pojmů 320
Použité zkratky 322
Literatura a prameny 323
Resumé: Guide to Prague Archaeology: Known, Unknown, and Hidden Monuments 333
Autorský kolektiv 335

Podobne produkty