Radka Šumberová, Luboš Jiráň, Hana Brzobohatá, Markéta Končelová, Filip Velímský "Pohřebiště Čáslav – U Stínadel a lužická kultura ve středočeském Polabí"

120,00 

Praha 2021

Wydawca: Archeologický ústav AV ČR

Format:

Strony: 440

Oprawa 

Publikacja języku czeskim, streszczenie w języku angielskim

ISBN 978-80-7581-029-8

Produkt dostępny na zamówienie

Publikace je věnována komplexnímu zhodnocení největšího pohřebiště patřícího okruhu lužických popelnicových polí z mladší doby bronzové, jež bylo doposud v Čechách prozkoumáno. Během záchranného archeologického výzkumu v letech 2012 a 2014 bylo v Čáslavi v poloze U Stínadel odkryto 223 hrobů a více než stovka dalších objektů, v nichž bylo objeveno přes šest set identifikovatelných keramických jedinců a současně několik desítek bronzových artefaktů. Stávající pramenná základna evidovaných hrobových celků z území středočeské sídelní oikumeny lužické kultury byla tímto výzkumem dvojnásobně navýšena. Monografie nepřináší pouze katalog všech nálezů a jejich kresebnou dokumentaci, ale také analýzu shromážděných artefaktů a antropologické zhodnocení kosterních pozůstatků. Současně jsme považovali za nutné přistoupit k následné syntéze, která hodnotí nejen podobu pohřebiště, časový interval, ve kterém bylo využíváno, a jeho geografický a sídelní kontext, ale předkládá rovněž aktuální souhrn poznatků, jež jsou spojeny s výzkumem lužické kultury ve středočeském Polabí.

Podobne produkty