Raně středověké pohřebiště v Praze-Lahovicích

100,00 

Praga 2013

Wydawca: Muzeum města Prahy

Format: 210×297 mm

Strony: 368

Oprawa Twarda

Język czeski

ISBN 978-80-87828-02-1

Katalog najobszerniejszego dotychczas w Czechach wczesnośredniowiecznego stanowiska pochówkowego, odkrytego w latach 1954-1960 w Pradze-Lahovicach, udostępnia znaczny zbiór znalezisk w oparciu o poprawiony, niedokończony rękopis autorki badań, Zdeňki Krumphanzlová, i ujmuje wszystkie dostępne informacje z okresu zbliżonego do czasu prac terenowych. Podczas siedmiu sezonów badawczych w Lahovicach odsłonięto czterysta grobów szkieletowych, których współczesna analiza antropologiczna stanowi istotną część publikacji. Całość uzupełnia dokumentacja rysunkowa, w tym zrekonstruowany plan ogólny miejsca pochówku oraz reprodukcje zachowanej części dokumentacji fotograficznej badań, a także płyta CD z nieautoryzowanym rękopisem tekstu podsumowującego Z. Krumphanzlová i elektroniczną wersją planu ogólnego.

 

Podobne produkty