Jakub Sawicki Medieval dress accessories from Nowy Targ Square in Wrocław, Catalogue of finds

Od dzisiaj dostępna jest książka Jakuba Sawickiego “Medival dress accessories from Nowy Targ Square in Wrocław Catalogue of finds”. W publikacji  przedstawiono 515 artefaktów odkrytych