My account

Bookcase

Cart

Menu

Petr Limburský

Petr Limburský et al. “Pohřební areály únětické kultury ve Vliněvsi”

28,00 

Autor

Miejsce wydania

Prague

Rok wydania

2018

Wydawca

Format

210 x 297 mm

Liczba stron

647

Oprawa

Softcover

Język publikacji

Czech language, English summary

ISBN

978-80-87365-98-4

  • Darmowy zwrot produktów do 14 dni
  • Wysyłka do wszystkich krajów

Plošný archeologický výzkum nedaleko středočeské obce Vliněves patřil k těm nejrozsáhlejším, které Archeologický ústav AV ČR, Praha, prováděl na počátku 21. století. V letech 1999–2008, kdy probíhala intenzivní těžba ve vliněveské pískovně, bylo odkryto množství objektů z různých období pravěku. Vedle značného zastoupení stop po pravěkých sídlištích bylo objeveno i několik pohřebišť. Nejrozsáhlejší z nich náležela období únětické kultury. Zkoumáno a dokumentováno bylo 304 hrobů a dalších 57 sídlištních objektů s obsahem lidských pozůstatků, jež byly datovány do období únětické kultury. Kromě celkového množství odkrytých objektů a nálezů je nálezová situace výjimečná tím, že byly zachyceny pohřební aktivity nejen klasického období, ale i období závěru únětické kultury. Tuto skutečnost podtrhují nálezy tří hrobů datovaných do doby mohylové kultury, i když jejich přímou souvislost s předchozím únětickým pohřbíváním nelze nesporně prokázat. Dokumentace bezezbytku všech hrobů umožnila provést v reprezentativním rozsahu kvantitativní srovnání a prostorovou analýzu. Po dosud publikovaných pohřebištích z období eneolitu, kultury se zvoncovitými poháry, laténského období a období stěhování národů se tak nyní čtenář má možnost seznámit s další a zároveň největší kapitolou pohřbívání v lokalitě.

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.


Stay updated!

Subscribe to our newsletter and don’t miss information about new publications and information about the life of the publishing house.