Realizations

We are happy to take care of your publications and guide you through the entire publishing process. We have participated in many projects. You can see some of our work below. We are a professional team that, apart from a passion for books, has a professional education in this field.

We are not afraid of challenges. We also deal with orders with short lead times, such as conference programs, calendars, exhibition albums, brochures or promotional materials. We are not limited to archeology only. Each book is different, so feel free to contact us to discuss the project.

We made computer layouts for Fundacja Przyjaciół Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.The effect of cooperation are the following publications:

Dawne osadnictwo Podlasia w świetle badań ratowniczych prowadzonych w latach 1996–2000 na trasie gazociągu jamalskiego

red. A. Buko, D. Krasnodębski, W. Szymański

The publication is available free of charge at:

http://rcin.org.pl/dlibra/publica tion/87323

Lokalne i globalne perspektywy  azjanistyczne

Księga jubileuszowa dla Profesora Sławoja Szynkiewicza

red. K. Baranieckiej-Olszewskiej, I. Kabzińskiej i O. Tangad

The publication is available free of charge at:

http://rcin.org.pl/dlibra/publica
tion/87467

Suraż – średniowieczny gród na pograniczu mazowiecko-rusko-litewskim

red. D. Krasnodębski,  H. Olczak

The publication is available free of charge at:

https://www.rcin.org.pl/dlibra/pu
blication/186902#structure

Grodzisko Piotrówka w Radomiuw świetle badań archeologicznych 2010-2013 Część I: stratygrafia i chronologia

Maciej Trzeciecki, Michał Auch, Katarzyna Stańczuk

The publication is available free of charge at:

https://rcin.org.pl/dlibra/public
ation/188315/edition/154109

Bogusław Gediga – Anna Józefowska – Dagmara Łaciak – Izabella Dolata-Daszkiewicz

Cmentarzysko wczesnej epoki żelaza w Domasławiu 10/11/12, powiat wrocławski – Tom IV – Synteza

The publication is available free of charge at:

https://www.rcin.org.pl/dlibra/p
ublication/183565/edition/1486
42

Cmentarzysko wczesnej epoki żelaza w Domasławiu 10/11/12, powiat wrocławski  –  Tom V  – Opracowania specjalistyczne

The publication is available free of charge at:

https://www.rcin.org.pl/dlibra/p
ublication/183652#structure

Skarb Słuszków I. Denary krzyżowe z przełomu XI i XII wieku

Adam Kędzierski

The publication is available free of charge at:

https://rcin.org.pl/dlibra/public ation/269721/edition/232826

Archeologia Puszczy Białowieskiej

Hanna Olczak, Dariusz Krasnodębski

The publication is available free of charge at:

https://rcin.org.pl/dlibra/publication/273281/edition/237040

Cmentarzysko z epoki brązu w Domasławiu 10/11/12 i Chrzanowie 4, pow. wrocławski. Tom I – Katalog

Agnieszka Zarzycka-Anioła,   Marek Anioła,  Izabella Dolata-Daszkiewicz, Anna Józefowska, Krzysztof Nowaczyk, Lubomiła   Nowaczyk

The publication is available free of charge at:

https://rcin.org.pl/dlibra/publication/273281/edition/237040

Cmentarzysko z epoki brązu w Domasławiu 10/11/12 i Chrzanowie 4, pow. wrocławski. Tom II – Tablice: Domasław stan. 10/11/12

Izabella Dolata-Daszkiewicz, , Grzegorz Daszkiewicz,  Józefowska

The publication is available free of charge at:

https://rcin.org.pl/dlibra/public ation/269721/edition/232826

Cmentarzysko z epoki brązu w Domasławiu 10/11/12 i Chrzanowie 4, pow. wrocławski. Tom III – Tablice: Chrzanów stan. 4

Agnieszka Zarzycka-Anioła, Marek Anioła, Anna Józefowska

The publication is available free of charge at:

https://rcin.org.pl/dlibra/publication/273281/edition/237040

We made computer layouts for Muzeum Miedzi w Legnicy. The effect of cooperation are the following publications:

Tomasz Stolarczyk, Przemysław Paruzel, Dagmara Łaciak, Justyna Baron, Agata Hałuszko, Radosław Jarysz,Radosław Kuźbik, Jeannette J. Łucejko, Marcin Maciejewski, Kamil Nowak

Czernikowice Cmentarzyska z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza

https://www.academia.edu/44984
767/Czernikowice_Cmentarzyska_
z_epoki_br%C4%85zu_i_wczesne
j_epoki_%C5%BCelaza

“Skarb srebrny z X wieku z Czarnkowa pod Legnicą”

Redakcja naukowa                   Borys Paszkiewicz i Tomasz Stolarczyk

The publication is available free of charge at:

http://www.muzeum-miedzi.art.pl/wydawnictwa-2020-2011/1137-skarb-srebrny-z-x-wieku-z-czarnkowa-pod-legnica?fbclid=IwAR1D9xJvSHyDFQ2INjSVdh0JzASJnIwUqAxiw3CzKPDrN1RowNEmuYgeGtQ

Exhibition catalogue:

W ŚWIECIE MAGICZNEGO REALIZMU. ARTYŚCI Art’PAIRinternational

http://muzeum-miedzi.art.pl/wystawy-czasowe/1152-w-swiecie-magicznego-realizmu-artysci-art-pairinternational

We made a computer layout for Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. The effect of cooperation is the following publication:

Ceramika i szkło w badaniach interdyscyplinarnych red. K. Chrzan, P. Rzeźnik, S. Siemianowska

Najstarsza osada kultury ceramiki wstęgowej rytej z terenu Polski. Gwoździec stan. 2, gm. Zakliczyn

Red.: Agnieszka Czekaj-Zastawny, Anna Rauba-Bukowska, Agnieszka  Kukułka 

The publication is available free of charge at:

https://rcin.org.pl/dlibra/publ ication/269557/edition/232833

Bogusław Gediga

Gród wczesnośredniowieczny na Ostrówku w Opolu

Synteza

We made a computer layout for Warszawskiego Centrum Numizmatycznego The effect of cooperation is the following publication:

Borys Paszkiewicz Silesiorum Moneta, czyli mennictwo śląskie w późnym średniowieczu (1419-1526) z katalogiem, monet śląskich, kłodzkich i łużyckich z lat 1327-1526

BIBLIOTHECA NUMMARIA LEOPOLDINA 3

https://wcn.pl/shop/details/157776

We made a computer layout for Form Przekazu. The effect of cooperation is the following publication:

Marta Pokorska-Jurek
Kot Maurycy chce zostać dzidziusiem

www.formyprzekazu.com

Marta Pokorska-Jurek
Wakacje pod psem

www.formyprzekazu.com

We made a computer layout for Fundacji Mundus. The effect of cooperation is the following publication:

Różne aspekty kultury Peru i Meksyku

Zwierciadła kultury 1 red. Renatya Faron-Bartels

https://www.facebook.com/Fundacja.Mundus/

Exhibition catalogue: W poszukiwaniu symbolu kobiet

Zwierciadła kultury 2

https://www.facebook.com/Fundacja.Mundus/

We made a computer layout for Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie. The effect of cooperation is the following publication:

Muzeum Sił powietrznych w Dęblinie. Sprawozdanie roczne 2021