Realizacje

Jednym z naszych głównych zadań jest wykonywanie składu publikacji (DTP). Mamy na swoim koncie ponad 50 monografii z zakresu archeologii i drugie tyle o innej tematyce. Część naszych realizacji można zobaczyć w zakładce realizacje.

Nie boimy się wyzwań. Zajmujemy się również zleceniami krótkoterminowymi  jak programy konferencyjne, kalendarze, albumy wystawowe, prospekty czy materiały związane z promocją. Nie ograniczamy się tylko do archeologii. Każda książka jest inna, więc zapraszamy do kontaktu w celu omówienia projektu.

Wykonaliśmy składy dla Fundacja Przyjaciół Instytutu Archeologii  i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Efektem są następujące publikacje:

Dawne osadnictwo Podlasia w świetle badań ratowniczych prowadzonych w latach 1996–2000 na trasie gazociągu jamalskiego

red. A. Buko, D. Krasnodębski, W. Szymański

Publikacja jest dostępna nieodpłatnie pod adresem:

http://rcin.org.pl/dlibra/publica tion/87323

Lokalne i globalne perspektywy  azjanistyczne

Księga jubileuszowa dla Profesora Sławoja Szynkiewicza

red. K. Baranieckiej-Olszewskiej, I. Kabzińskiej i O. Tangad

Publikacja jest dostępna nieodpłatnie pod adresem:

http://rcin.org.pl/dlibra/publica
tion/87467

Suraż – średniowieczny gród na pograniczu mazowiecko-rusko-litewskim

red. D. Krasnodębski,  H. Olczak

The publication is available free of charge at:

https://www.rcin.org.pl/dlibra/pu
blication/186902#structure

Grodzisko Piotrówka w Radomiuw świetle badań archeologicznych 2010-2013 Część I: stratygrafia i chronologia

Maciej Trzeciecki, Michał Auch, Katarzyna Stańczuk

Publikacja jest dostępna nieodpłatnie pod adresem:

https://rcin.org.pl/dlibra/public
ation/188315/edition/154109

Bogusław Gediga – Anna Józefowska – Dagmara Łaciak – Izabella Dolata-Daszkiewicz

Cmentarzysko wczesnej epoki żelaza w Domasławiu 10/11/12, powiat wrocławski – Tom IV – Synteza

Publikacja jest dostępna nieodpłatnie pod adresem:

https://www.rcin.org.pl/dlibra/p
ublication/183565/edition/1486
42

Cmentarzysko wczesnej epoki żelaza w Domasławiu 10/11/12, powiat wrocławski  –  Tom V  – Opracowania specjalistyczne

Publikacja jest dostępna nieodpłatnie pod adresem:

https://www.rcin.org.pl/dlibra/p
ublication/183652#structure

Skarb Słuszków I. Denary krzyżowe z przełomu XI i XII wieku

Adam Kędzierski

Publikacja jest dostępna nieodpłatnie pod adresem:

https://rcin.org.pl/dlibra/public ation/269721/edition/232826

Archeologia Puszczy Białowieskiej

Hanna Olczak, Dariusz Krasnodębski

Publikacja jest dostępna nieodpłatnie pod adresem:

https://rcin.org.pl/dlibra/publication/273281/edition/237040

Cmentarzysko z epoki brązu w Domasławiu 10/11/12 i Chrzanowie 4, pow. wrocławski. Tom I – Katalog

Agnieszka Zarzycka-Anioła,   Marek Anioła,  Izabella Dolata-Daszkiewicz, Anna Józefowska, Krzysztof Nowaczyk, Lubomiła   Nowaczyk

Publikacja jest dostępna nieodpłatnie pod adresem:

https://rcin.org.pl/dlibra/publication/273281/edition/237040

Cmentarzysko z epoki brązu w Domasławiu 10/11/12 i Chrzanowie 4, pow. wrocławski. Tom II – Tablice: Domasław stan. 10/11/12

Izabella Dolata-Daszkiewicz, , Grzegorz Daszkiewicz,  Józefowska

Publikacja jest dostępna nieodpłatnie pod adresem:

https://rcin.org.pl/dlibra/public ation/269721/edition/232826

Cmentarzysko z epoki brązu w Domasławiu 10/11/12 i Chrzanowie 4, pow. wrocławski. Tom III – Tablice: Chrzanów stan. 4

Agnieszka Zarzycka-Anioła, Marek Anioła, Anna Józefowska

Publikacja jest dostępna nieodpłatnie pod adresem:

https://rcin.org.pl/dlibra/publication/273281/edition/237040

 
Wykonaliśmy składy dla Muzeum Miedzi w Legnicy. Efektem są następujące publikacje:

Tomasz Stolarczyk, Przemysław Paruzel, Dagmara Łaciak, Justyna Baron, Agata Hałuszko, Radosław Jarysz,Radosław Kuźbik, Jeannette J. Łucejko, Marcin Maciejewski, Kamil Nowak

Czernikowice Cmentarzyska z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza

Publikacja jest dostępna nieodpłatnie pod adresem:

https://www.academia.edu/44984
767/Czernikowice_Cmentarzyska_
z_epoki_br%C4%85zu_i_wczesne
j_epoki_%C5%BCelaza

Epoka brązu.  Nieoczywisty przewodnik archeologiczny

Publikacja jest dostępna nieodpłatnie pod adresem:

https://www.academia.edu/44984
798/Epoka_br%C4%85zu_Nieocz
ywisty_przewodnik_archeologiczny?auto_accept_coauthor=true

“Skarb srebrny z X wieku z Czarnkowa pod Legnicą”

Redakcja naukowa                   Borys Paszkiewicz i Tomasz Stolarczyk

Publikacja jest dostępna nieodpłatnie pod adresem:

http://www.muzeum-miedzi.art.pl/wydawnictwa-2020-2011/1137-skarb-srebrny-z-x-wieku-z-czarnkowa-pod-legnica?fbclid=IwAR1D9xJvSHyDFQ2INjSVdh0JzASJnIwUqAxiw3CzKPDrN1RowNEmuYgeGtQ

Katalog wystawy:

W ŚWIECIE MAGICZNEGO REALIZMU. ARTYŚCI Art’PAIRinternational

http://muzeum-miedzi.art.pl/wystawy-czasowe/1152-w-swiecie-magicznego-realizmu-artysci-art-pairinternational

Wykonaliśmy skład dla Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Efektem jest następująca publikacja:

Ceramika i szkło w badaniach interdyscyplinarnych

Red. K. Chrzan, P. Rzeźnik, S. Siemianowska

Najstarsza osada kultury ceramiki wstęgowej rytej z terenu Polski. Gwoździec stan. 2, gm. Zakliczyn

Red.: Agnieszka Czekaj-Zastawny, Anna Rauba-Bukowska, Agnieszka  Kukułka 

Publikacja jest dostępna nieodpłatnie pod adresem:

https://rcin.org.pl/dlibra/publ ication/269557/edition/232833

Bogusław Gediga

Gród wczesnośredniowieczny na Ostrówku w Opolu

Synteza

Wykonaliśmy skład dla Warszawskiego Centrum Numizmatycznego Efektem jest następująca publikacja:

Borys Paszkiewicz Silesiorum Moneta, czyli mennictwo śląskie w późnym średniowieczu (1419-1526) z katalogiem, monet śląskich, kłodzkich i łużyckich z lat 1327-1526

BIBLIOTHECA NUMMARIA LEOPOLDINA 3

https://wcn.pl/shop/details/157776

Wykonaliśmy składy dla Form Przekazu. Efektem są następujące publikacje:

Marta Pokorska-Jurek
Kot Maurycy chce zostać dzidziusiem

www.formyprzekazu.com

Marta Pokorska-Jurek
Wakacje pod psem

www.formyprzekazu.com

Wykonaliśmy składy dla Fundacji Mundus. Efektem jest następująca publikacja:

Różne aspekty kultury Peru i Meksyku

Zwierciadła kultury 1 red. Renatya Faron-Bartels

https://www.facebook.com/Fundacja.Mundus/

Katalog wystawy: W poszukiwaniu symbolu kobiet

Zwierciadła kultury 2

https://www.facebook.com/Fundacja.Mundus/

Wykonaliśmy składy dla Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie. Efektem jest następująca publikacja:
Muzeum Sił powietrznych w Dęblinie. Sprawozdanie roczne 2021