Rada naukowa

Rada Naukowa Wydawnictwa Yellow Point Publications ma charakter doradczy. Do jej głównych zadań należy opiniowanie tekstów zgłoszonych do publikacji, wskazywanie recenzentów i konsultowanie planu wydawniczego.

 

Członkowie Rady Wydawniczej:​

dr Joëlle Rolland

Archaeology des sociétés méditerranéennes, Université de Montpellier

dr Paweł Cembrzyński

Cluster of Excellence ROOTS Institut für Ur- und Frühgeschichte Christian-Albrechts-Universität zu Kiel

Mgr. Jan Hasil Ph.D.

Instytut Archeologii Czeskiej Akademii Nauk w Pradze

dr Jakub Sawicki

Instytut Archeologii Czeskiej Akademii Nauk w Pradze

dr Stefan Eichert

Naturhistorisches Museum Wien