Zwroty i reklamacje

Oferujemy tylko pełnowartościowy towar. Jeśli jednak okazałoby się, że nasz produkt posiada jakieś wady ukryte, prosimy o kontakt w ciągu 14 dni od daty zakupu, drogą mailową na adres order@ypp.com.pl 

Prosimy o opis wady i jeśli to możliwe załącznone zdjęcie. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od otrzymania informacji przez Yellow Point Publications. Każda spraw jest rozpatrywana indywidualnie.