Archeologiczne Zeszyty Sprawozdawcze

Archeologiczne Zeszyty Sprawozdawcze powstały, aby wypełnić lukę jaka pojawiła się wśród periodyków archeologicznych, po zmianach ustawodawczych związanych z wymaganiami dotyczącymi punktacji czasopism naukowych i ocenie badaczy.

Archeologiczne Zeszyty Sprawozdawcze

Archeologiczne Zeszyty Sprawozdawcze powstały, aby wypełnić lukę jaka pojawiła się wśród periodyków archeologicznych, po zmianach ustawodawczych związanych z wymaganiami dotyczącymi punktacji czasopism naukowych i ocenie badaczy. Od tego momentu praktycznie przestano publikować sprawozdania i raporty, brakuje również przestrzeni dla krótkich komunikatów o pojedynczych znaleziskach, które w pracy badawczej są niezmiernie ważne, ale w systemie punktacji niewiele warte.

Te czynniki skłoniły wydawnictwo Yellow Point Publications do wyjście naprzeciw potrzebom
archeologów i powołanie do życia nowego tytułu. Zależy nam, aby Archeologiczne Zeszyty
Sprawozdawcze, których pierwszy numer ukaże się wkrótce, był miejscem, gdzie archeolodzy będą mogli publikować efekty swoich badań w krótkim czasie od ich zakończenia. Dlatego planujemy wydawać dwa zeszyty rocznie – jeden na koniec czerwca, drugi na koniec grudnia. Nabór tekstów będzie ciągły.

Chcemy zachęcić Państwa do nadsyłania swoich sprawozdań, raportów i komunikatów na
adres: ypp@ypp.com.pl

Teksty powinny być napisane językiem naukowym oraz zawierać przypisy i wykaz literatury. Prosimy o przesyłanie ich w formie edytowalnego pliku tekstowego. Rysunki, fotografie, wykresy, tabele powinny być w osobnych plikach z załączonym plikiem tekstowym zawierającym podpisy do nich.

Wskazówki dla Autorów – AZS

Przed przesłaniem prosimy o zapoznanie się z poniższą listą kontrolną.

 1. Imię i nazwisko.
 2. Adres e-mail
 3. Aktualna afiliacja (lub niezależny badacz).
 4. Numer ORCID (jeśli go używasz, jeśli nie, zaznacz, że go nie używasz).
 5. Tytuł.
 6. Abstrakt o długości 150-200 słów (tylko przy raportach i sprawozdaniach, komunikaty nie wymagają abstraktu).
 7. 5 słów kluczowych.
 8. Lista podpisów rysunków.
 9. Wszystkie cytaty muszą znajdować się w głównym bloku tekstu w nawiasach (Löhr 2007, 37-43) lub w przypadku cytowania rycin w ten sposób (Wagner 2000, 43, ryc. 2). W przypadku cytowania większej liczby źródeł należy użyć średników (Löhr 2007, 37-43; Robertson 1992, 12), a w nawiasach zachować kolejność alfabetyczną. Jeśli chcesz wspomnieć, że Micheal Shanks (1998, 24) powiedział coś, wymień jego pełne imię i nazwisko, ale tylko po raz pierwszy w całym tekście, po raz drugi i kolejny po prostu określ autora jako M. Shanks (1998).
 10. Stosujemy tzw. Harwardzki styl cytowań (np. w Zotero nazywa stylu to Taylor & Francis – Harvard X):
  • Löhr, W., 2007. Western Christianities. In: A. Casiday and F.W. Norris, eds. The Cambridge History of Christianity. Cambridge: Cambridge University Press, 7–51.
  • Robertson, R., 1992. Globalization: social theory and global culture. London: Sage.
  • Shanks, M., 1998. The life of an artifact in an interpretive archaeology. Fennoscandia Archaeologica, 15, 15–30.
  • Wagner, A., 2000. Heralds and heraldry in the Middle Ages: an inquiry into the growth of the armorial function of heralds. 2nd ed. Oxford [England] : New York: Oxford University Press.
  • Watteaux, M., 2011. L’archéogéographie: un projet d’archéologie du savoir géohistorique. Les Nouvelles de l’archéologie, (125), 3–7.
 11. Przygotowując bibliografię książek i rozdziałów w monografiach, należy pamiętać o podaniu miejsca wydania i nazwy Wydawcy. 
 12. Prosimy o dokładne sprawdzenie, czy cała literatura w wykazie piśmiennictwa jest cytowana w tekście.
 13. Podczas podawania liczb w tekście należy je zapisywać numerycznie: 4 sprzączki.
 14. Prosimy o dostarczenie pliku Word (.docx).
 15. Prosimy o nie formatowanie tekstu w żaden skomplikowany sposób. Nie używaj podwójnych (lub wielokrotnych) spacji, aby zachować wiersze tak, jak myślisz, że powinny wyglądać, nie używaj “miękkich spacji i “twardych enterów”. Używaj nagłówków tylko dla nagłówków sekcji i utrzymuj je spójne i zgodne ze strukturą. 
 16. Nie umieszczaj rysunków w tekście. Dostarcz je jako osobne pliki (ze względu na kwestie jakości), najlepiej w formacie JPG lub TIFF o rozdzielczości 300 DPI. Upewnij się, że odnosisz się do rysunków w tekście (ryc. 1 itp.). 
 17. Ponumeruj rysunki w kolejności pojawiania się w tekście.
 18. Upewnij się, że masz prawa do korzystania z rysunków (to jeszcze ważniejsze!). E-mail od właściciela praw autorskich ze zgodą wystarczy.