My account

Bookcase

Cart

Menu

Staletá Praha 2/2019

7,00 

Miejsce wydania

Prague

Rok wydania

2019

Wydawca

,

Format

210 x 297 mm

Liczba stron

176

Oprawa

Softcover

Seria

Staletá Praha

Numer

2/2019

Język publikacji

Czech language, English summary

ISSN

0231-6056

 • Darmowy zwrot produktów do 14 dni
 • Wysyłka do wszystkich krajów

Table of contents

Studie

 • Zuzana Bláhová-Sklenářová / Kyjská ostrožna od pravěku po novověk ve světle archeologických pramenů. Sumarizace výsledků archeologického bádání v bývalé vsi Kyje a jejím okolí od pravěku po hrobové nálezy z 18. a 1. poloviny 19. století podává přehled o vývoji zdejšího osídlení, ukončený sondou do doby poměrně nedávné
 • Tomasz Cymbalak, Kristýna Matějková, Martin Musílek, Jakub Sawicki / Novoměstská odpadní jímka se souborem cínového zboží. Limity výpovědi jejího obsahu k poznávání hmotné kultury a jejích uživatelů. Soubor archeologicky získaných nálezů hmotné kultury z výplně odpadní jímky při bývalém domě čp. 69/II ve Spálené ulici je unikátní zastoupením výrobků z cínu; interpretace souboru se dotýká problematiky nakládání s odpadem ve městech, určení majitelů předmětů i jejich sociálního zařazení
 • Martin Vyšohlíd, Jan Zavřel / Metalurgické aktivity v předlokační osadě Opatovice v Praze-Novém Městě. Multidisciplinární výzkum na parcele domu čp. 164 v Křemencově ulici doložil existenci dílny zabývající se v období 2. poloviny 12. a 1. poloviny 13. století vedle výroby a zpracování železa produkcí neželezných kovů a jejich slitin
 • Richard Biegel / Václavské náměstí a zrození pražské „city“ na počátku 20. Století. Václavské náměstí s okolím je nejen jevištěm bouřlivého vzniku pražské obchodní „city“ na počátku 20. století, ale také svědkem prvních debat o zachování historických budov a z nich vyplývající meziválečné promyšlené výškové regulace hlavních tříd

Materiálie

 • Miroslav Kovář, Vojtěch Vaněk / Zlomky gotické architektury kostela sv. Petra a Pavla ve Zlatníkách. Dějiny vsi na okraji Prahy s četnými majetky pražských měšťanů i církevních institucí a otázka stáří jejího původního středověkého kostela na základě náhodně učiněných nálezů středověkých stavebních článků druhotně využitých v neorománské kostelní novostavbě

Sdělení

 • Jindřich Figura / Předběžná zpráva o nálezu souboru středověkých usní z tzv. Jámy na Novém Městě v Praze. Krátké seznámení s rozsahem a skladbou jedinečného středověkého souboru usní, s metodikou práce a stručnou charakteristikou nejdůležitějších kategorií nálezů

Bibliografie

 • Věstník Klubu Za starou Prahu (1910–2015): Místní rejstřík – část 2 (Historické jádro Prahy)

Aktuality

 • Stavebněhistorické průzkumy a operativní průzkumy a dokumentace provedené NPÚ ÚOP v Praze v roce 2018
 • Zvláštní ocenění generální ředitelky NPÚ pro Vodárenskou věž na Letné

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.


Stay updated!

Subscribe to our newsletter and don’t miss information about new publications and information about the life of the publishing house.