My account

Bookcase

Cart

Menu

Památky archeologické (112) 2021

22,00 

Praha 2021

Wydawca: Archeologický ústav AV ČR

Format: 297×210 mm

Strony:

Oprawa miękka

Seria, numer: Památky archeologické (112), 2021

Publikacja w wielu językach

ISBN

ISSN

Miejsce wydania

Prague

Rok wydania

2021

Format

210 x 297 mm

Oprawa

Softcover

Seria

Památky archeologické

Numer

Památky archeologické (112), 2021

  • Darmowy zwrot produktów do 14 dni
  • Wysyłka do wszystkich krajów

Pozdněglaciální osídlení u Stadic v severozápadních Čechách / Late Epigravettian Site near Stadice in Northwest Bohemia

Martin Oliva – Slavomil Vencl

Památky archeologické CXII (112), 2021, 5–70

Depot medených predmetov z Mníchovej Lehoty (okr. Trenčín). Príspevok k poznaniu antimónovej medi typu Nógrádmarcal v období staršieho eneolitu / Depotfund von Kupfergegenständen aus Mníchova Lehota (Bez. Trenčín). Beitrag zur Erkennung des Antimonkupfers vom Typ Nógrádmarcal in dem älteren Aeneolithikum

Mária Novotná a kol.

Památky archeologické CXII (112), 2021, 71-100

Skupinové pohřebiště únětické kultury z Lovosic (okr. Litoměřice). K funerálním areálům starší doby bronzové v severozápadních Čechách / The Únětice Culture Group Cemetery from Lovosice (Litoměřice District). On Early Bronze Age Burial Grounds in Northwest Bohemia

Marek Půlpán a kol.

Památky archeologické CXII (112), 2021, 101-196

Central Sites and the Development of Rural Settlements from the Middle to Late La Tène Period in Central Moravia / Centrální místa a vývoj osídlení ve střední a pozdní době laténské na území střední Moravy

Ivan Čižmář – Alžběta Danielisová

Památky archeologické CXII (112), 2021, 197-236

The Hoard of Celtic Coins from Deutsch Jahrndorf (Austria, 1855) / Poklad keltských mincí z Deutsch Jahrndorfu (Rakousko, 1855)

Jiří Militký – Melinda Torbágyi

Památky archeologické CXII (112), 2021, 237-299

Jak malá byla Marobuda říše? Prameny k rozsahu Marobudem ovládaného území a jejich interpretace / Wie klein war das Marbod-Reich? Die Quellen zur Ausdehnung des von Marbod beherrschten Gebiets und ihre Interpretation

Vladimír Salač

Památky archeologické CXII (112), 2021, 301-332

Medieval Mining Centre of Buchberg in the Bohemian-Moravian Highlands. Metal Production in the Kingdom of Bohemia (13th–14th Centuries) / Středověké důlní středisko Buchberg na Českomoravské vrchovině. Produkce kovů v Českém království (13.–14. století)

Petr Hrubý a kol.

Památky archeologické CXII (112), 2021, 333-384

Problematika vícečetných pohřbů v novověku. Případová studie pohřebiště z 18. století v Semonicích u Jaroměře / Multiple Burials in the Early Modern Period. The case study of an 18th-century burial ground in Jaroměř–Semonice

Pavel Drnovský – Erika Průchová

Památky archeologické CXII (112), 2021, 385–431

Recenze / Reviews, Památky archeologické CXII (112), 2021, 433-436

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.


Stay updated!

Subscribe to our newsletter and don’t miss information about new publications and information about the life of the publishing house.