Archeologické rozhledy LXXIII (2021) - 1

30,00 

Praha 2021

Wydawca: Archeologický ústav AV ČR

Format:

Strony:

Oprawa miękka

Seria, numer: Archeologické rozhledy LXXIII (2021) – 1

Publikacja w wielu językach

ISBN

ISSN

Spis treści

Sídliště a pohřebiště kultury nálevkovitých pohárů v Dambořicích, okr. Hodonín. Příspěvek k poznání pohřebišť s pohřby v natažené poloze / A Funnel Beaker settlement and cemetery in Dambořice, South Moravia. A contribution to knowledge of cemeteries with burials in an extended position

Miroslav Šmíd – Marek Lečbych – Jaromír Šmerda – Jiří Kala – Petr Limburský

Archeologické rozhledy LXXIII (2021), 3-47

Neue und wiederentdeckte Griffzungendolche mit Ringabschluss. Die Verbreitung einer spätbronzezeitlichen Innovation in Mitteleuropa / New and rediscovered tanged daggers with ring-shaped handle tip. The spread of a Late Bronze Age innovation in Central Europe

Eszter Fejér

Archeologické rozhledy LXXIII (2021), 48-71

Koráliky z germánskej rezidencie v Cíferi-Páci (juhozápadné Slovensko) / Beads from the Germanic residence at Cífer-Pác (southwest Slovakia)

Vladimír Varsik – Ľudmila Illášová – Ján Štubňa

Archeologické rozhledy LXXIII (2021), 72-101

Novověký vojenský tábor jako archeologická lokalita. Výzkum polního ležení v Semonicích u Jaroměře (okr. Náchod) / An Early Modern military camp as an archaeological site. The excavation of the field camp in Jaroměř–Semonice (northeast Bohemia)

Pavel Drnovský – Petr Hejhal – Erika Průchová

Archeologické rozhledy LXXIII (2021), 102-141

Nové publikace / New publications

Archeologické rozhledy LXXIII (2021), 142-160

Podobne produkty