Recenzja publikacji “Medieval dress accessories from Nowy Targ”

W ostatnim numerze czasopisma Archeologické rozhledy (2018/1) na stronie 141 ukazała się recenzja książki Jakuba Sawickiego “Medieval dress accessories from Nowy Targ Square in