Jan Havrda, Michal Tryml "Nebovidy. Středověká osada v pražském podhradí"

80,00 

Praha 2014

Wydawca: NPÚ, ÚOP v hl. městě Praze

Format: 297 x 210 mm

Strony: 4776

Oprawa twarda

Seria, numer: Archeologické Prameny k Dějinám Prahy 6

Publikacja w języku czeski, zawiera streszczenie w języku angielskim

ISBN 978-80-87220-12-2

ISSN1803-232X(APDP)

 

Recenzja

Prof. PhDr. Jan Klápště, CSc.

 

Spis treści

I. Nebovidy

 • Úvod
 • Výpověď písemných pramenů
 • Přírodní prostředí a zdroje nerostných surovin
 • Nejstarší osídlení
 • Raně středověké opevnění podhradí
 • Románská architektura
 • Gotické kláštery
 • Hřbitovní areály
 • Komunikace
 • Řemeslná výroba
 • Osada Nebovidy
 • Diskuse a závěr
 • Exkurs. Archeologické kulturní dědictví

II . Studie

 • Kostel sv. Vavřince. Přehled dosavadních průzkumů stavby, Jiří Varhaník
 • Středověké nástěnné malby v kostele sv. Vavřince pod Petřínem na Malé Straně v Praze, Zuzana Všetečková
 • Pohřebiště u kostela sv. Vavřince v Nebovidech. Základní antropologické zpracování, Pavel Kubálek
 • Flóra a vegetace Nebovid, Petr Kočár – Romana Kočárová
 • Stopy neželezné metalurgie, Jan Zavřel

III. Katalog archeologických výzkumů

 • A         Hellichova ulice ppč. 1054, výstavba odvodňovacího potrubí, výzkum 1969
 • B         Hellichova ulice ppč. 1054, rekonstrukce středotlakého plynovodu, výzkum 1977
 • C         Karmelitská ulice a Nebovidská ulice, výkopy pro inženýrské sítě, výzkum 1979
 • D         Hellichova ulice čp. 459, kanalizační šachta, výzkum 1979
 • E          ulice Újezd čp. 450, teplovod na nádvoří Tyršova domu, výzkum 1983–85
 • F          Hellichova ulice čp. 553, rekonstrukce kostela sv. Vavřince, výzkumy 1967–68, 1984, 1985
 • G         Nosticova ulice čp. 634, rekonstrukce objektu, výzkum
 • H         ulice Újezd před čp. 450, přeměna el. napětí, výzkum
 • I           Újezd čp. 450, rekonstrukce tělocvičny Tyršova domu, výzkum
 • J          Karmelitská ulice čp. 528 a Újezd čp. 389, výkopy pro inženýrské sítě, výzkum
 • K         Nosticova ulice, výkop pro inženýrské sítě, výzkum 1992
 • L          Nosticova ulice čp. 463, rekonstrukce domu, výzkum. 1996
 • M         Hellichova ulice čp. 632, novostavba domu, výzkum 1999
 • N         Maltézské náměstí čp. 471, rekonstrukce Nostického paláce, výzkum 1998
 • O         Pelclova ulice čp. 460, rekonstrukce domu, výzkum 2000
 • P          Karmelitská ulice čp. 528, výstavba teplovodu, výzkum 1999–2001
 • Q         Karmelitská ulice čp. 529, rekonstrukce domu, výzkumy 1985 a 2000
 • R         ulice Újezd, rekonstrukce tramvajové tratě a inženýrských sítí, výzkum 2001
 • S          Karmelitská ulice a ulice Újezd, rekonstrukce tramvajové tratě a inženýrských sítí, výzkum 2002
 • T          Karmelitská ulice čp. 388, rekonstrukce objektu, výzkum 2002
 • U         ulice Újezd u čp. 450, zjišťovací sonda na nádvoří Tyršova domu, výzkum
 • V         Karmelitská ulice čp. 378, rekonstrukce domu na hotel Mandarin, výzkum 2003–2005
 • W        Nebovidská čp. 459, rekonstrukce objektu na hotel Mandarin, výzkum 2003–2004
 • X         Hellichova ulice, rekonstrukce dešťové kanalizace, výzkum 2008
 • Y         Hellichova ulice, výkop pro hydroizolaci domu čp. 300, výzkum 2008
 • Z          Všehrdova ulice před čp. 430 a Karmelitská ulice před čp. 528, kanalizační šachty, výzkum 2009
 • Ž          Hellichova ulice čp. 464, rekonstrukce domu, výzkum 2011

IV.

 • Prameny a nepublikované práce
 • Literatura

Summary

I. Nebovidy

 • Nebovidy. Mediaeval settlement around Prague Castle

II. Papers

 • The church of St. Lawrence, Jiří Varhaník
 • Mediaeval wall paintings in the church of St. Lawrence, Zuzana Všetečková
 • Burial Ground at the church of St. Lawrence. Preliminary results of antropological research, Pavel Kubálek
 • Traces of recovered metalurgical objects, Jan Zavřel The flora and vegetation of Nebovidy, Petr Kočár – Romana Kočárová

Podobne produkty