Tomasz Gralak “Architecture, Style and Structure in the Early Iron Age in Central Europe”

Ukazała się trzecia książka z serii Archeo Point Series. Jest to drugie poszerzone wydanie pracy habilitacyjnej Tomasza Gralak “Architecture, Style and Structure in the Early Iron Age in Central Europe”. Można ją zamówić przez naszą stronę.