Jakub Sawicki Medieval dress accessories from Nowy Targ Square in Wrocław, Catalogue of finds

Od dzisiaj dostępna jest książka Jakuba Sawickiego „Medival dress accessories from Nowy Targ Square in Wrocław Catalogue of finds”. W publikacji  przedstawiono 515 artefaktów odkrytych w trakcie prac terenowych, które można przypisać do kategorii akcesoriów stroju. Jest to jedna z największych kolekcji tego typu zabytków archeologicznych w tej części Europy.

Pozostałe aktualności

01.09.2021 ukaże się publikacja dr. Jakuba Sawickiego  Dress Accessories from Prague,c.  1200 – c. 1800. Catalogue of finds. Książka została wydane we współpracy z Instytutem
Z pewnym opóźnieniem, spowodowanym sytuacją epidemiologiczną, możemy oficjalnie zapowiedzieć, kolejną publikację Yellow Point Publications. Będzie nią najnowsza książka dr. Aleksandry Pankiewicz dotyczy wczesnośredniowiecznej ceramiki
Chcielibyśmy przedstawić nowego członka naszej Rady Naukowej – dr Stefana Eicherta.Jego głównymi polami badawczymi są archeologia wczesnego średniowiecza, szczególnie rejonu wschodnich Alp, które w tamtym