Dagmara Łaciak “Nadodrzańska ceramika malowana”

Czekaliśmy z wiadomością, aż minie Prima Aprilis. Już jest dostępna książka Dagmary Łaciak “Nadodrzańska ceramika malowana. Społeczno-kulturowe konteksty wytwórczości we wczesnej epoce żelaza” Publikacja ta stanowi pierwsze systematyczne studium wytwórczości ceramiki malowanej z wczesnej epoki żelaza na ziemiach polskich. Problematyka ta została zaprezentowana w aspekcie technologicznym, w którym wykorzystano szereg odniesień do zaawansowanych badań specjalistycznych z terenów ościennych, a także przez pryzmat kwestii społecznych, mających wpływ na całokształt wytwórczości.