Jakub Sawicki Medieval dress accessories from Nowy Targ Square in Wrocław, Catalogue of finds

Od dzisiaj dostępna jest książka Jakuba Sawickiego “Medival dress accessories from Nowy Targ Square in Wrocław Catalogue of finds”. W publikacji  przedstawiono 515 artefaktów odkrytych w trakcie prac terenowych, które można przypisać do kategorii akcesoriów stroju. Jest to jedna z największych kolekcji tego typu zabytków archeologicznych w tej części Europy.