Jakub Sawicki "Medieval dress accessories from Nowy Targ Square in Wrocław. Catalogue of finds" wyd. II

130,00 

Wydanie drugie

Wrocław 2022

Format: 200 x 245 mm

Strony: 248

Oprawa miękka ze skrzydełkami

Blok książki szyty

ISBN 978-83-950094-6-4

 

Recenzja

prof. dr hab. Krzysztof Wachowski

Plac Nowy Targ to ważne miejsce na mapie średniowiecznego Wrocławia, który jest jednym z najlepiej przebadanych średniowiecznych miast we współczesnej Polsce. W latach 2010-12 przeprowadzono na nim wykopaliska ratownicze o powierzchni około 0,4 ha, rejestrując ponad 4 m nawarstwień kulturowych.

W trakcie prac terenowych odkryto 515 artefaktów wykonanych zarówno z metali kolorowych, jak i z żelaza, które można przypisać do kategorii akcesoriów stroju. Jest to jedna z największych kolekcji tego typu zabytków archeologicznych w tej części Europy.

Niniejsza książka przedstawia pełen katalog znalezisk opatrzony kolorowymi zdjęciami. Obejmuje on zapinki, sprzączki, okucia końca pasa, aplikacje oraz inne podobne przedmioty. Ponadto prezentuje ich podstawową typologię oraz informacje o technikach produkcji i rodzajach ornamentów. Omawiane artefakty zostały poddane analizie w odniesieniu do organizacji przestrzeni placu targowego, możliwych tras i ścieżek jak i miejsc produkcji z uwzględnieniem analogii z różnych obszarów Europy.

Podobne produkty