Anna Žďárská "Středověké sklo z Prahy"

90,00 

Praha 2014

Format: 297 x 210

Strony: 188

Publikacja w języku czeskim

Seria, numer: Archeologické prameny k dějinám Prahy 7

ISBN 978-80-87220-14-6

ISSN 1803-232X(APDP)

 

Recenzja:

PhDr. Eva Černá

PhDr. František Frýda

 

Spis treści

 • Nástin vývoje domácího sklářství v období vrcholného středověku / 9
 • Přehled dějin bádání /13
 • Publikované nálezy / 17
 • Katalog lokalit / 25
 • Typologické spektrum skla / 99
 • Výskyt skleněných nádob / 123
 • Sociální kontext / 127
 • Pražské sklo v kontextu českých zemí / 135
 • Chemické složení skel (Z. Zlámalová Cílová) / 139
 • Závěr / 157
 • Prameny a literatura / 159

Podobne produkty