Martin Kuna - Andrea Němcová et al. "Výpověď sídlištního odpadu. Nálezy z pozdní doby bronzové v Roztokách a otázky depoziční analýzy archeologického kontextu"

120,00 

Praha 2012

Wydawca: Archeologický ústav AV ČR

Format: 297 x 210 mm

Strony: 358

Oprawa

Język publikacji:

ISBN 978-80-87365-50-2

Hlavním cílem této knihy je hledat nové postupy vyhodnocení archeologických nálezů z pravěkých a raně středověkých sídlišť. V centru pozornosti jsou běžné soubory artefaktů z výplní sídlištních objektů, tedy především silně fragmentarizovaná keramika. Materiálový základ práce tvoří nálezy z pozdní doby bronzové v Roztokách u Prahy, získané terénním výzkumem Archeologického ústavu v Praze v letech 1980-1983. Kniha předkládá nejen standardní publikaci tohoto souboru pramenů, ale i pokus o definici procesů jeho vzniku; v této souvislosti formuluje některé základní pojmy z oblasti tzv. depoziční analýzy. Dále kniha přináší popisný systém keramiky daného období a několik nových pohledů na kulturu konce doby bronzové, např. v oblasti konstrukce staveb, funkce artefaktů, modelu obytného areálu či charakteru zemědělského systému.

Podobne produkty