Archeologické rozhledy LXXIII (2021) - 2

30,00 

Praha 2021

Wydawca: Archeologický ústav AV ČR

Format:

Strony:

Oprawa miękka

Seria, numer: Archeologické rozhledy LXXIII (2021) – 2

Publikacja w wielu językach

ISBN

ISSN

Spis treści

Flint manufacturing of the Globular Amphorae culture at the site Wilczyce 10 (Lesser Poland) in the context of inventories from the neighbouring areas / Výroba štípané industrie v kultuře kulovitých amfor na stanici Wilczyce 10 (Malopolsko) v kontextu litických inventářů ze sousedních oblastí

Tomasz Boroń – Małgorzata Winiarska-Kabacińska

Archeologické rozhledy LXXIII (2021), 163-199

Sepulchral use of caves in Lusatian culture: Evidence from the Sąspówka Valley in the Polish Jura / Pohřební využití jeskyní v lužické kultuře: nálezy z údolí Sąspówka v Polské Juře

Małgorzata Kot – Grzegorz Czajka – Elżbieta Jaskulska – Marcin Szeliga – Bartosz Kontny – Adrian Marciszak – Michał Mazur – Michał Wojenka

Archeologické rozhledy LXXIII (2021), 200-227

Současný stav poznání skleněného šperku doby laténské na Moravě / The current state of knowledge of La Tène glass ornaments in Moravia

Hana Čižmářová

Archeologické rozhledy LXXIII (2021), 228-258

Sklo z doby stěhování národů ze Záluží u Čelákovic: archeologie a archeometrie / Migration period glass from Záluží (Central Bohemia): archaeology and archaeometry

Kateřina Tomková – Natalie Venclová – Šárka Křížová – Tomáš Vaculovič – Veronika Faltusová

Archeologické rozhledy LXXIII (2021), 259-292

Nové publikace / New publications

Archeologické rozhledy LXXIII (2021), 293-312

Podobne produkty