Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady korzystania z serwisu internetowego oraz informuje o sposobach ochrony prywatności danych osobowych użytkowników serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.ypp.com.pl, zwanego dalej „Serwisem”.
§1. Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest Yellow Point Publications Natalia Sawicka, ul. Nowowiejska 110/2, 50-340 Wrocław, NIP: 611-26-00-889, REGON: 21150393.
§2. Czyje dane przetwarzamy
portal www.ypp.com.pl przetwarza dane osób, które: odwiedzają Serwis, przesłały zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego udostępnionego na podstronach Serwisu, zamawiają usługi na stronach Serwisu, korzystają z usług świadczonych przez portal www.ypp.com.pl
§3. W jakim celu, zakresie i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy dane osobowe
Dane osób odwiedzających Serwis pozostają dla nas anonimowe i są przetwarzane wyłącznie do celów statystycznych służących badaniu aktywności użytkownika w Serwisie. W trakcie sesji Serwis zapisuje w pamięci przeglądarki użytkownika pliki cookies. Dane statystyczne udostępniamy do przetwarzania Google Inc., wykorzystując narzędzie Google Analitycs. Przetwarzamy także Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym: umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną, w szczególności usługi polegającej na: dzierżawie strony internetowej, dzierżawie sklepu internetowego, dzierżawie domeny; obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy); obsługi reklamacji w przypadku, gdy złożysz taką reklamację; kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych. Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu portalu www.ypp.com.pl, którym jest: kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą – przez e-mail oraz telefon; obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi Klienta oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy; zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych www.ypp.com.pl oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu; windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych; organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział; prowadzenie analiz statystycznych; przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa)
§4. Czas przechowywania danych osobowych.
Dane osobowe, niezbędne do wykonania usługi są przechowywane przez cały czas obowiązywania umowy, a po jej zakończeniu dane osobowe klientów znajdujące się w dokumentacji rozliczeniowej będą przetwarzane przez okres konieczny do prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane osobowe mogą być przetwarzane po zakończeniu umowy, w celu dochodzenia roszczeń z tytułu nierozliczonych płatności do momentu rozliczenia finansowego Stron. Pozostałe dane osobowe będą przechowywane wyłącznie do czasu zrealizowania celu, do którego zostały zebrane.
§5. Prawa osoby, której dane dotyczą.
Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
§6. Podanie danych
Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę: imię, nazwisko lub informacje o Twojej firmie, dane adresowe, adres e-mail i numer telefonu. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.
§7. Ciasteczka Serwis używa niewielkich plików, zwanych cookies.
Zapisywane są one przez serwer na komputerze osoby odwiedzającej strony Serwisu. Wykorzystujemy pliki cookies w następujących celach: zachowania informacji dotyczących sesji użytkownika np. informacje o zalogowaniu, statystycznych – informacje o pierwszej/ostatniej wizycie w serwisie, czasie trwania odwiedzin, przeglądanych podstronach, źródłach z których użytkownik trafił na stronę serwisu, Wykorzystywane przez serwis pliki cookies nie dają możliwości zidentyfikowania tożsamości osoby. Użytkownik może ograniczyć lub wyłączyć dostęp plików w ustawieniach – opcjach swojej przeglądarki.
§8. Dostęp do danych osób trzecich
Bezpośredni dostęp do danych osobowych przetwarzanych przez www.ypp.com.pl mają wyłącznie osoby upoważnione przez administratora danych osobowych do takiego dostępu. Dane osobowe przetwarzane w zbiorach portalu www.ypp.com.pl mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
§9. Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych
Portal www.ypp.com.pl oświadcza, że przetwarza dane osobowe podane lub powierzone przez Użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.
§10. Kontakt z nami
Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres ypp@ypp.com.pl
§11. Zmiany Polityki Prywatności
Portal www.ypp.com.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.