Jakub Sawicki Dress Accessories from Prague, c. 1200 – c. 1800, Catalogue of finds 01.09.2021

01.09.2021 ukaże się publikacja dr. Jakuba Sawickiego  Dress Accessories from Prague,c.  1200 – c. 1800. Catalogue of finds. Książka została wydane we współpracy z Instytutem Archeologii Czeskiej Akademii Nauk w Pradze. W katalogu omawiany został zbiór akcesoriów stroju liczący 743 zabytki. Część z nich, jak sprzączki czy okucia końca pasa są dobrze rozpoznane w literaturze tematu. Niektóre elementy jednak, jak sprzączki zapadkowe, segmenty metalowych pasów, czy różne elementy torebek w dalszym ciągu często są nierozpoznawane lub identyfikowane błędnie. Stan wiedzy na temat chronologii akcesoriów stroju również jest niedoskonały i mamy nadzieję, że ten katalog zabytków, z tak ważnego miasta jakim jest Praga, chociaż w części uzupełni tę lukę.

Pozostałe aktualności

01.09.2021 ukaże się publikacja dr. Jakuba Sawickiego  Dress Accessories from Prague,c.  1200 – c. 1800. Catalogue of finds. Książka została wydane we współpracy z Instytutem
Z pewnym opóźnieniem, spowodowanym sytuacją epidemiologiczną, możemy oficjalnie zapowiedzieć, kolejną publikację Yellow Point Publications. Będzie nią najnowsza książka dr. Aleksandry Pankiewicz dotyczy wczesnośredniowiecznej ceramiki
Chcielibyśmy przedstawić nowego członka naszej Rady Naukowej – dr Stefana Eicherta.Jego głównymi polami badawczymi są archeologia wczesnego średniowiecza, szczególnie rejonu wschodnich Alp, które w tamtym