Proceedings of the Postgraduate and Early Career Conference in Medieval Archaeology (Prague 2022) ed. Jakub Sawicki, Mária Vargha

69,00 

Wrocław  2024

Seria: Medieval Europe Research Community Papers

Numer: Vol. 1

Format: 215 x 160 mm

Strony: 156

Oprawa miękka

Blok książki szyty

ISBN 978-83-965997-2-8

DOI 10.5281/zenodo.10775445

Recenzenci:

Prof. Michael Lewis (British Museum)

Prof. Jerzy Piekalski (University of Wroclaw)

Fragment wstępu:

… Naszym zdaniem jednak najważniejszą inicjatywą jest skierowanie się ku przyszłości dyscypliny. W związku z tym Post-Graduate and Early Career Conferences  MERC zostały stworzone jako forum dla młodych badaczy z dziedziny archeologii średniowiecznej. Ma na celu ułatwienie dyskusji i spotkań między młodymi badaczami a doświadczonymi badaczami, pełniąc zarówno funkcję platformy do nawiązywania kontaktów, jak i wydarzenia, podczas którego młodzi badacze mogą doskonalić swoje umiejętności w prezentowaniu się w międzynarodowym kontekście. Niniejsza publikacja stanowi drugi krok w tym przedsięwzięciu: możliwość publikacji o wysokiej jakości, dostępnej dla młodych badaczy. Przedstawiona książka jest w pewnym sensie duchowym spadkobiercą materiałów konferencyjnych opublikowanych z okazji pierwotnych kongresów w Yorku, Brugii i Bazylei. Jednakże stanowi to zupełnie nowy początek, nie tylko zgodny z obecnymi standardami publikacji, ale raczej wytyczający nowe ścieżki naprzód.

Wierzymy, że Otwarta Nauka to wartość, którą warto dążyć. Praca, którą podejmujemy nad dziedzictwem wspólnym dla ludzkości, powinna być bezpłatnie dostępna dla wszystkich zainteresowanych. Debata wokół dostępności nauki trwa od lat. Pomimo dominujących modeli skupionych głównie na nieproporcjonalnym zysku w stosunku do wkładu i świadczonych usług, moralne prawo do dostępu do danych często stoi po stronie “piratów”.

Jesteśmy ogromnie wdzięczni wydawnictwu Yellow Point Publications (YPP) za udostępnienie wszystkich tekstów w ramach modelu Otwartego Dostępu, całkowicie bezpłatnie, bez pobierania opłat za prace redakcyjne i inne. Zarówno odpowiedzialność techniczna, jak i naukowa za edycję zostały podjęte przez członków MERC, całkowicie na zasadzie pro publico bono. Choć ta metoda jest najbardziej tradycyjna, towarzyszy jej również największe ryzyko finansowe i jest praktycznie niefunkcjonuje w dzisiejszym świecie zdominowanym przez wydawnictwa wyzyskujące społeczeństwo wielokrotnie za badania naukowe. W związku z tym zachęcamy do zakupu woluminów drukowanych, jako że jedyny zysk dla wydawnictwa YPP pochodzi ze sprzedaży. Mamy nadzieję, że ta książka otworzy drogę do całej serii poświęconej młodym badaczom i średniowiecznym badaczom, skupiając się nie tylko na woluminach post-konferencyjnych (które ostatnio wydają się maleć), ale także na monografiach.

Podsumowując, to jest droga, którą MERC podąża – droga wyznaczona przez zasady równości, inkluzywności, wsparcia dla młodych badaczy i promowania otwartości. Jak stwierdziliśmy w naszym manifeście, “Średniowieczni archeolodzy są najbardziej efektywni, gdy pracują razem. Potrzebujemy żywej, społecznie zaangażowanej, szanującej społeczności badawczej. Aby to działało, musimy budować więcej dróg do samoświadomości i wymiany wiedzy wśród społeczności praktyków we wszystkich sektorach”. Ta książka to kolejny krok w kierunku tworzenia takiej społeczności.”

Spis treści

Jakub Sawicki, Mária Vargha, Carlo Citter
Introducing Medieval Europe Research Community Papers

Silvia Berrica
From Cities to Villages: the Distribution of Amphorae in the Central Iberian Peninsula – Between Production, Commerce and Society in the Seventh to Ninth Centuries

Nóra Buránszki
Plain bowls from Crac des Chevaliers

Camilla Felicioni, Chiara Mascarello, Ylenia Paciotti
Different approaches to connectivity from the Middle Ages to the Present

Lisa Fenucci
Constructing Late Medieval Heterosexuality Through the Lens of Sexual Badges

Laszlo Ferenczi
Monastic Manors and the Landscape Impact of Cistercian Estate Management: A Landscape Archaeological and Historical Ecological Project on Plasy Abbey

Zana Hoxha
Unification Process of Early Christian Architecture: A Comparative Study between Kosovo and the Roman Empire

Zbigniew Kubiatowski
New Dating of the Ceramic Set of Radzikowo “Gaik” Stronghold

Johan Sandvang Larsen
The Ghosts of Archaeologies Past – How to Track and Understand the Developments in Archaeological Fieldwork Methods

Jakub Jauernig, Barbora Uchytilová
The Painting of a Coat of Arms on Shields as a Dispute Between Painters and Shield-makers

Podobne produkty