Zmiany w Radzie Naukowej YPP

Chcielibyśmy przedstawić nowego członka naszej Rady Naukowej – dr Stefana Eicherta.
Jego głównymi polami badawczymi są archeologia wczesnego średniowiecza, szczególnie rejonu wschodnich Alp, które w tamtym okresie przeszły różne procesy transformacji, od prowincji rzymskiej po część imperium Frankijskiego w IX wieku.
Dr Eichert zajmuje się także tzw. „Digital Humanities” oraz archeologią eksperymentalną.