Agata Rusnak-Kozłowska, Gotyckie kaplice przykościelne na Dolnym Śląsku. Fundator - funkcja - forma

99,00 

Wrocław 2023

Format: 200 x 245 mm

Strony: 360

Oprawa miękka ze skrzydełkami

Blok książki szyty

ISBN 978-83-950094-7-1

 

Recenzja

dr hab. prof. UWr. Rafał Eysymontt

Praca Pani Agaty Rusnak-Kozłowskiej jest wynikiem jej długoletnich badań w tej dziedzinie, badań prowadzonych nie tylko w obszarze samych artefaktów – kaplic związanych z kościołem parafialnym, klasztornym lub katedralnym, lecz również, co szczególnie ważne, w obszarze zdecydowanie szerszym. Praca dotyczy bowiem nie tylko typowej materii historii sztuki i architektury – przemian formalno-stylistycznych, które to rozważania prowadzi autorka kompetentnie i co ważne na szerokim ponadlokalnym tle (widać to na przykład w przypadku prowadzonej przez autorkę analizy detalu architektonicznego i formy sklepień). Co szczególnie ważne  dla genezy kaplic, praca dotyczy również ich uwarunkowań historycznych, jak również podstaw tworzących fundamenty świadomości ówczesnych fundatorów i użytkowników kaplic – podstaw teologicznych, filozoficznych i społecznych. Autorka wyniki rozważań dotyczących tych uwarunkowań przekłada na charakterystykę funkcji kaplic przykościelnych – funkcji sakralnych  i funkcji  związanych z manifestacją świeckich znaczeń tych kaplic, a charakterystykę tę z kolei próbuje wiązać z określonymi formami architektonicznymi. W wyniku tych rozważań szerszy obraz zjawiska  pozwolił autorce docenić wyjątkowość kaplic – założeń architektonicznych  skupiających w sobie obraz społeczny epoki i ilustrujących aspiracje pojedynczych jednostek, oraz całych grup średniowiecznego społeczeństwa.

 

Fragment recenzji wydawniczej

dr hab. prof. UWr. Rafał Eysymontt

Podobne produkty