Archeologie pravěkých Čech. Sv. 1-8

400,00 

Praga 2008

Wydawca: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.

Format: 297 x 210 mm

Oprawa: twarda

Język czeski

Najobszerniejsze dotychczas ośmiotomowe kompendium czeskiej prehistorii podsumowuje aktualną wiedzę, daje przegląd źródeł, zadawanych pytań i opinii na temat interpretacji uzyskanych danych. Pokazuje, na czym można się oprzeć, które podejścia wydają się obiecujące, a które obszary powinny być przedmiotem nowych badań i projektów konserwatorskich. Tom wstępny wprowadza w teorię i metodę archeologii, kontekst przyrodniczy kultur prehistorycznych, antropologię populacji prehistorycznych oraz zarządzanie dziedzictwem archeologicznym. Tomy 2-8 poświęcone są systematycznej interpretacji poszczególnych okresów prehistorii. Mają one formalnie identyczną strukturę, ale podstawy teoretyczne, podejścia metodologiczne i nacisk na poszczególne tematy różnią się w zależności od koncepcji poszczególnych redaktorów i zespołów autorskich.

Podobne produkty