Maciej Trzeciecki, Michał Auch, Katarzyna Stańczuk Grodzisko Piotrówka w Radomiu w świetle badań archeologicznych 2010-2013. Część I: stratygrafia i chronologia.

146,00 

KSIĄŻKA W DRUKU NA ŻYCZENIE – WYSYŁKA 14-21 DNI

 

Warszawa 2020

Format: 210 x 297 mm

Strony: 476

Oprawa twarda

Blok książki szyty

ISBN 9978-83-66463-40-0

Streszczenie w języku angielskim

 

Recenzenci:

Kazimierz Grążawski, Ph.D.

dr Tomasz Dzieńkowski

Radomska „Piotrówka” to świetnie zachowane wczesnośredniowieczne grodzisko położone niemal w ścisłym centrum miasta, w przestrzeni do niedawna „niczyjej” – z jednej strony zdegradowanej ubocznymi skutkami dziewiętnastowiecznej rewolucji przemysłowej i dwudziestowiecznej modernizacji, z drugiej zaś stanowiącej enklawę dzikiej przyrody, która „zagospodarowuje” otoczenie grodziska od przeszło 40 lat. Czyni to z Piotrówki miejsce szczególne, którego problematyka wykracza daleko poza ramy zainteresowań mediewistyki.
Niniejsza książka ma otwierać kilkutomowy cykl publikacji poświęconych wynikom badań wykopaliskowych prowadzonych na Piotrówce w latach 2010-2013. Były one częścią szerszego programu, którego końcowym efektem miało być włączenie tego miejsca w społeczną i kulturalną tkankę miasta, a który wciąż daleki jest od zakończenia. Tym bardziej więc opracowanie i udostępnienie danych zebranych podczas czterech sezonów wykopaliskowych na grodzisku wydaje się istotne – nie tylko ze względu na znaczenie badań dla poznania dziejów Radomia, ale również jako podstawy do zrównoważonego
i odpowiedzialnego zarządzania materialnym dziedzictwem przeszłości doliny Mlecznej. Zagadnieniem o znaczeniu kluczowym jest określenie chronologii i dynamiki procesu, który ukształtował obecny krajobraz kulturowy tego miejsca. Dlatego też pierwszy tom poświęcony jest prezentacji danych dotyczących stratygrafii wzgórza i chronologii poszczególnych faz zasiedlenia Piotrówki, ujmowanych w długiej perspektywie czasowej.

Podobne produkty