Prehistory of Bohemia. Vols 1-7

350,00 

Prague 2013

Publisher: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.

Format: 297 x 210 mm

Oprawa: twarda

Język angielski

 

Najobszerniejsze jak dotąd kompendium czeskiej prehistorii, wydane teraz w tłumaczeniu na język angielski w siedmiu tomach, podsumowuje aktualną wiedzę, daje przegląd źródeł, zadawanych pytań i opinii na temat interpretacji uzyskanych danych. Pokazuje, na czym można się oprzeć, które podejścia wydają się obiecujące i gdzie należy kierować nowe projekty badawcze i konserwatorskie. Tom wstępny wprowadza w teorię i metodę archeologii, kontekst przyrodniczy kultur prehistorycznych, antropologię populacji prehistorycznych oraz zarządzanie dziedzictwem archeologicznym. Poszczególne tomy poświęcone są systematycznej interpretacji poszczególnych okresów prehistorii. Mają one formalnie identyczną strukturę, ale podstawy teoretyczne, podejścia metodologiczne i nacisk na poszczególne tematy różnią się w zależności od koncepcji poszczególnych redaktorów i zespołów autorskich.

Podobne produkty